Submit Form

सहज च्यालेन्ज फण्ड राउन्ड ४ र ५ मा आवेदकहरुले कोशी प्रदेशमा अलैंची, दुग्ध उत्पादन, तरकारी र मकैको मूल्य शृंखलामा नयाँ उत्पादन विकास र गुणस्तर सुधार तथा पर्यावरणीय र वातावरणीय पहलहरू सम्बन्धित चुनौतिहरु लाई सम्बोधन गर्ने समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।  आवेदन मिति श्रावण ७, २०८० (July 23, 2023) सम्म दिन सकिन्छ |

You can fill the form through this link : https://bit.ly/46bImQ6

You can also download the form here: https://bit.ly/45MRwlQ (available in Word: https://bit.ly/3piGIvD)
and submit it either via email at sahajchallengefund@gmail.com or by visiting the following places in person:

Scroll to top