Submit Form

सहज च्यालेन्ज फण्ड राउन्ड ३ मा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ्ग र वितरण च्यानल सम्बन्धि नवप्रवर्तक सोच भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित संस्थाहरुले आवेदन दिन सक्ने छन्। आवेदकहरुले कोशी प्रदेशमा अलैंची, दुग्ध उत्पादन, तरकारी र मकैको मूल्य शृंखलामा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ्ग र वितरण च्यानलको विविधिकरणसंग सम्बन्धित चुनौतिहरु लाई सम्बोधन गर्ने समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।  आवेदन मिति असार ५, २०८० (June 20, 2023) सम्म दिन सकिन्छ |

You can also download the form here : https://bit.ly/45MRwlQ, fill and submit the application offline at the following places:

Scroll to top